ถักเสื้อกั๊กนิตติ้ง..ขนาดยักษ์ (รอบตัว 1 เมตร) ..ของ...ชาวโฮ่งๆ ...
วันนี้ผมขอนำเสนอวิธีถักเสื้อกั๊กนิตติ้งที่ผมไม่ได้ร้องขอ แต่มีผู้ตั้งใจทำแล้วนำมาบังคับให้ผมใส่ ( ที่มาของเสื้อตัวนี้) มาเล่าให้ฟัง การถักเสื้อถักนิตติ้งชาวโฮ่งๆ ถ้าใครถักนิตติ้งเป็นอยู่แล้วก็ไม่ยาก เพราะลายที่ใช้ถักเป็นลายพื้นฐานนิตติ้ง ที่มีแค่ถักห่วงนิต (แม่ผมเรียกลายแทงลง) และการถักห่วงเพิร์ล (แม่ผมเรียกลายแทงขึ้น) จะต่างกับเสื้อกั๊กของคนเพียงชิ้นหน้า (ใต้ท้อง) จะเล็กมากตามสรีระของเรา ส่วนชิ้นหลังจะกว้างมากเพราะจะหุ้มห่อด้านข้างลำตัวของเราด้วยเริ่มต้นจากอุปกรณ์ไหมพรมสีน้ำเงินเบอร์ 4 Ply ขนาด 100 กรัม จำนวน 1 ม้วน ไหมพรมสีเหลือง เบอร์ 4 Ply ขนาด 100 กรัม จำนวน 1 ม้วน ไม้นิตเบอร์ 4 ไม้นิตเบอร์ 7 ไม้นิตวงกลม 2.5 mm. เข็มควัก 1.6 มม เข็มเย็บไหมพรม กรรไกร

ก่อนจะเริ่มถักมารู้จักวิธีทำลายนิต กับ ลายเพิร์ลก่อนถักห่วงนิต (ลายแทงลง) ใช้มือซ้ายจับไม้นิตที่มีห่วงไว้ ให้เส้นไหมจากกลุ่มไหมอยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของไม้นิต ใช้ปลายไม้นิตในมือขวาแทงลงที่เส้นไหมเส้นหน้าของห่วงแรกในไม้ในมือซ้าย จากทางด้านหน้าไปด้านหลัง นำเส้นไหมที่มาจากกลุ่มให้พันอ้อมหลังไม้ขวาที่แทงลงไป ใช้ไม้ขวาควักไหมที่พันไว้ให้ขึ้นมาในห่วงแรกไม้มือซ้ายให้เป็นห่วงใหม่ในไม้มือขวา 1 ห่วง แล้วทำการปลดห่วงแรกของไม้ซ้ายให้หลุดออกจากไม้ถักห่วงเพิร์ล (ลายแทงขึ้น) ดึงเส้นไหมจากกลุ่มมาไว้ด้านหน้างานถัก ใช้ไม้ขวาแทงขึ้นที่เส้นหน้าของห่วงแรกในไม้ซ้ายจากทางด้านหลังไปด้านหน้า พันไหมให้อ้อมไม้ขวา จากล่างขึ้นบนไม้ขวา ใช้ไม้ขวาควักไหมที่พันไว้ให้ขึ้นมาเป็นห่วงในห่วงในไม้มือซ้ายให้เกิดเป็นห่วงใหม่ในไม้มือขวา 1 ห่วง แล้วปลดห่วงแรกของไม้ซ้ายให้หลุดออกจากไม้เมื่อรู้จักห่วงนิต (ลายแทงลง) วงเพิร์ล (ลายแทงขึ้น) แล้วก็มาเริ่มถักเสื้อพวกผม โดยเริ่มต้นจาก ชิ้นใต้ท้องก่อนเพราะขนาดเล็กจะได้มีกำลังใจว่าเสร็จเร็ว หรือผิดก็จะได้รื้อทิ้งไม่เสียดายแถวแรกใช้ไหมสีน้ำเงินทำห่วงรอบไม้นิตเบอร์ 7 ด้วยมือ ตามรูป 44 ห่วง

แถวที่ 2 - 7 ถักลายนิต สลับกับลายเพิร์ลให้ตรงกันไปเรื่อยๆ ด้วยไหมสีน้ำเงิน จนครบ 44 ห่วงแถวที่ 8 นำไหมสีเหลืองมาต่อที่ต้นแถว ให้ปล่อยไหมสีน้ำเงินไว้ก่อน และเอาไหมสีเหลืองมาวางไว้ด้านบนหรือด้านล่าง แล้วแต่ว่าห่วงเริ่มต้นในไม้ซ้ายมือขณะนั้นเป็นลายนิต หรือลายเพิร์ลถ้าลายนิตก็เอาไหมสีเหลืองวางด้านหลัง แล้วถักแบบใช้ไม้มือขวาแทงลงแล้วพันไหมเหลืองอ้อมไม้นิตมือขวาแล้วควักขึ้นมาได้เลยเมื่อได้ห่วงแล้วหันมาผูกปลายไหมเหลืองกับไหมน้ำเงิน แล้วสอดชายไหมเก็บให้เรียบร้อยถักลายนิต สลับกับลายเพิร์ลให้ตรงกันไปเรื่อยๆ ด้วยไหมเหลือง จนครบเต็มแถว ไป 3 แถว

แถวที่ 11 -13 นำไหมสีน้ำเงินมาต่อที่ต้นแถว ถักลายนิต สลับกับลายเพิร์ลให้ตรงกันไปเรื่อยๆ จนครบเต็มแถว ไป 3 แถว
แถวที่ 14 -16 นำไหมสีเหลืองมาต่อที่ต้นแถว ถักลายนิต สลับกับลายเพิร์ลให้ตรงกันไปเรื่อยๆ จนครบเต็มแถว ไป 3 แถวแถวที่ 17 - 21 นำไหมสีน้ำเงินมาต่อที่ต้นแถว ถักลายนิต สลับกับลายเพิร์ลให้ตรงกันไปเรื่อยๆ จนครบเต็มแถว ไป 3 แถวพอขึ้นแถวที่ 22 ให้นำไม้นิตเบอร์ 4 มาขึ้นต้นลายนิตหรือเพิร์ลตามต้นแถวที่ 21 เป็นอยู่ แล้วถักลายนิต สลับกับลายเพิร์ลให้ตรงกันไปเรื่อยๆ 7 ห่วง พอห่วงที่ 8 - 11ให้ถักลายนิตติดต่อกัน 4 ห่วง พอห่วงที่ 12 ก็เป็นลายเพิร์ลถักลายนิต สลับกับลายเพิร์ลให้ตรงกันไปเรื่อยๆ 7 ห่วง ถึงห่างที่ 19 ก็เป็นลายเพิร์ล พอห่วงที่ 20 - 23 ก็เป็นลายนิตล้วนอีก ทำแบบนี้จนครบ 44 ห่วง ถักแบบนี้ขึ้นไป 40 แถว หรือใช้สายวัดวัดความยาวจากขอบแขนด้านล่างถึงความยาวใต้ท้องที่จะทำให้ฉี่แล้วไม่เลอะ
แถวที่ 41 ก็เริ่มลดห่วงเพื่อเว้าแขน โดยดูว่าปลายไม้ในมือซ้ายเป็นลายใด ก็ลักลายนั้น (ถักนิตหรือเพิร์ล) 2 ห่วง โดยใช้ไม้มือขวาแทง 2 ห่วงพร้อมกันในไม้มือซ้าย ใช้ไม้ซ้ายช้อนห่วงที่ 1 ข้ามห่วงที่ 2 จนห่วงที่ถูกช้อนหลุดออกจากไม้มือขวาเหลือเพียง 1 ห่วงในไม้ขวา ถักลายนิต 4 สลับกับลายนิตเพิร์ล 7 ให้ตรงกับแถวล่างไปเรื่อยๆ จนสุดปลายไม้ พอขึ้นแถวที่ 42 ก็ลดห่วงเพื่อเว้าแขนเช่นกัน โดยทำการลดข้างละ 7 ห่วง รวม 14 แถวที่ลดห่วงสลับกันซ้ายขวา
แถวที่ 55 - 77 ถักลายนิต 4 สลับกับลายนิตเพิร์ล 7 ให้ตรงกับแถวล่างไปเรื่อยๆ อีก 22 แถว
แถวที่ 75 - 89 ให้เพิ่มห่วงแถวละ 1 ห่วง สลับซ้ายขวาไป 7 ห่วง 14 แถว โดยถักลายเหมือนเดิม การเพิ่มห่วง มักใช้วิธี ถักนิตหรือเพิร์ลสองครั้งในห่วงเดียวกัน โดยขั้นตอนแรกให้ถักนิตที่เส้นหน้าของห่วง ขั้นต่อไปให้ถักนิตที่เส้นหลังของห่วง
แถวที่ 90 - 100 ลดบ่าซ้ายขวาสลับกันแถวละ 1 ห่วงแถวที่ 94 - 104 ลดคอหลังตรงกลาง 16 ห่วง โดยเหลือห่วงฃวาด้านซ้ายและขวาเท่าๆ กัน โดยลดบ่าซ้ายขวาสลับกันไปเรื่อยๆ ด้วย พร้อมทั้งปลดห่วงออกจากไปเรื่อยจนหมดไม้พอชิ้นใต้ท้องเสร็จก็มาทำชิ้นหลังซึ่งถักแบบเดียวกัน แต่เริ่มต้นด้วยถักนิตสลับเพิร์ล 22 แถว จำนวนห่วง 132 ห่วง ถักไปเรื่อยๆ
พอถึงแถวที่ 23 - 75 ถักนิตสลับเพิร์ล 7 แถว แล้วถักต่อด้วยนิตอย่างเดียว 4 แถว สลับกันไปขนหมดไม้
แถวที่ 76 - 77 ลดแขนโดยปลดห่วงข้างละ 18 ห่วง
แถวที่ 78 ปลดห่วงตรงกลางออก 3 ห่วง เพื่อลดคอหน้า
แถวที่ 79 ลดแขนข้างละห่วงสลับซ้ายทีขวาที จนลดได้ข้างละ 7 ห่วง พร้อมทั้งลดคอแถวละห่วงสลับกันซ้ายขวา 14 แถว
แถวที่ 94 - 116 ลดแต่คอแถวละห่วงสลับกันซ้ายขวา 22 แถว โดยแขนถักขึ้นไปตรงๆ
แถวที่ 117 - 121 ให้เพิ่มห่วงแถวละ 1 ห่วง สลับซ้ายขวาไป 7 ห่วง 14 แถว โดยถักลายเหมือนเดิม
แถวที่ 122 - 130 ลดบ่าซ้ายขวาสลับกันแถวละ 1 ห่วงนำชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาเย็บติดกันโดยเข็มเย็บผ้าใหญ่ๆ โดยเย็บไหล่ก่อน แล้วค่อยมาจับบริเวณที่ลดแขนขิ้นหน้าให้ตรงกันแล้วเย็บข้างลำตัวกุ้นคอและแขนโดยใช้ไม้วงกลมขนาด 2 มม. โดยนำเข็มควักมาควักไหมที่ไว้ด้านในเสื้อผ่านขอบคอ ขอบแขน ให้เข้ามาคล้องอยู่ในไม้นิต ถักนิตสลับเพิร์ลขึ้นไป 4 แถว รวบโดยปลดห่วงออกให้หมดในแถวที่ 4 เก็บซ่อนเศษไหมในตัวเสื้อให้เรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้พอเอามาใส่ตัวนายแบบหล่อๆ แล้วจะเท่ห์ระเบิดแบบนี้ครับ

20 Nov 2006 by GG
0 comments

name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying